دوره ها

گیتی‌نو دوره‌هایی برای آشنایی فعالان صنایع و صاحبان کسب و کارها با رویدادها و روندهایی که می‌تواند آینده کسب وکار آنها تحت تاثیر قرار دهد طراحی کرده است. گیتی‌نو این دوره‌ها سعی دارد ابتدا بینشی عمیق‌تر در مورد آینده در شنوندگان ایجاد کند و ساز وکاری کارآمد برای تجسم و تصمیم گیری در مورد آینده در اختیار آنها قرار دهد. سپس آنها را با کلان روندهای دگرگون‌کننده جهان آشنا کند تا بتوانند نگاهی وسیع‌تر و عمیق‌تر نسبت به رویدادهایی که قرار است با آن روبرو شوند کسب کنند. در ادامه به تعدادی از روندها که به طور خاص در حال دگرگونی صنعت مورد نظر هستند پرداخته خواهد شد و تا آنجا که ممکن هست تصاویری از آینده این صنعت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت

دوره کلان روندها و روندها

روندها الگوهایی است که ما از دل دگرگونی‌هایی که در حال رخدادن در جهان ما هستند، استخراج کرده‌ایم و تا اندازه می‌توانند به ما نشان دهند که ما به چه سمتی در حال حرکت هستیم. این روندها را می‌توان در چند دسته اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و زیست محیطی دسته بندی کرد. هر دسته از این روندها به روایت لایه ای از تغییرات در حال وقوع می‌پردازند. در کنار این روندها عدم قطعیت‌هایی نیز وجود دارند که بشر ممکن است با آنها روبرو شود. این دوره‌ دیدگاه وسیع‌تر، بلندمدت‌تر و ژرف تری در مورد الگوی تغییراتی که در حال رخ دادن هستند به شرکت‌کنندگان می‌دهد

دوره قلمرو آینده و سواد آینده

هدف این نشست توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای اندیشیدن به آینده است. مطالب ارائه شده از مبانی رشته آینده پژوهی Futures Studies استخراج شده است. شرکت‌کنندگان در این نشست با زمان غیرخطی، مخروط آینده و انواع دسته‌بندی آینده آشنا می‌شوند. تلاش بر این است با ارائه مثال هایی عینی از بحث های صرفا تئوری فاصله گرفته شود در نهایت مدل مفهوم قلمرو آینده که توسط گرداننده توسعه یافته است به عنوان ابزاری کارآمد برای تجسم و تصمیم گیری آینده ارائه خواهد شد. دستاورد این نشست برای شرکت کنندگان درک عمیقتری از سازکار دگرگونی آینده و شیوه اندیشیدن و تصمیم گیری در مورد آن است

دوره بررسی آینده صنعت موردنظر

این نشست بر روی روندهایی که در حال شکل دهی آینده یک صنعت هستند متمرکز خواهد بود، از نقش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که می‌تواند نیاز به برخی مشاغل را کاهش بدهد تا واقعیت مجازی و افزوده که می‌تواند یک صنعت را دگرگون کند. همچنین تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که می تواند باعث  ظهور سبک‌های زندگی جدیدی شود و مخاطبانی متفاوت از آنچه فعلا وجود دارند را برای کسب وکارها فراهم کند.

 

ثبت درخواست برگزاری دوره