هم‌آفرینی آینده در اکنون

هم آفرینی آینده در اکنون

آنچه افراد و سازمان‌ها در تلاش برای رسیدن به آن هستند، در آینده قرار دارد. کارآفرینان برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌های مفصلی تدوین می‌کنند، ولی همزمان با توسعه آن ها، جامعه، تکنولوژی و محیط کسب وکار آنها در حال دگرگونی است. شاید نیازی که آن ها، خدمت یا محصول خود را برای پاسخ به آن ارائه می‌دهند، در آینده وجود نداشته باشد و شاید در پنج، ده یا پانزده سال آینده نیاز جدیدی در جامعه ایجاد شود که هنوز برای پاسخ به آن کسب و کاری را ایجاد نشده است. این در حالی است که با درهم تندیده شدن تعاملات اقتصادی و اجتماعی جهان، سرعت این دگرگونی در حال افزایش است و لزوم آگاهی از روندهای آینده نه تنها برای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و پیشرو، که برای افراد و هر کسب و کار کوچکی نیز احساس می‌شود.

خدمات گیتی نو

درباره ما

گیتی‌نو، مجموعه‌ای متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف، از جمله متخصصین مدیریت چابک، مدیران پروژه، آینده‌پژوهان و نیز متخصصان حوزه بازاریابی و برند است، که بر روی راهبردهایی برای کشف روندهای آینده، کار و پژوهش می‌کنند.
از سویی، سازمان ها برای اجرای این راهبردها، نیاز به افزایش چابکی در مسیر تغییر و تحول دارند، به این منظور متخصصان ما از رویکرد مدیریت پروژه چابک بهره می برند و به سازمان ها مشاوره می دهند تا شیوه چابک را آموزش دیده و پیاده سازی کنند.
گیتی‌نو به کارآفرینان و مدیران در تدوین و توسعه استراتژی‌‌های هوشمندانه و پیاده سازی راهکارهای اثربخش در مواجهه با تحولات، فرصت‌ها و ریسک‌ ها کمک می‌کند تا آینده مطلوبی را برای سازمان خود رقم بزنند.
آفرینش این آینده مطلوب با داشتن چشم‌اندازی از درون به بیرون امکان پذیر خواهد بود؛ از درون به بیرون به این معنی که این چشم‌انداز، از آرمان و اهداف درونی سازمان یا مدیران و کارکنان سازمان متجلی شده است. همچنین برای پیاده سازی و اجرای آن، به چابکی و بهبود مدام در مسیر نیاز است.
در همین راستا، ما با تیم‌های متخصصان خود، به مدیران سازمان‌ها و کسب و کارها کمک می‌کنیم تا ابتدا تصویری از آینده مطلوب بر اساس آرمان‌ها و چشم‌انداز سازمان خود خلق‌کنند و سپس به سوی پیاده‌سازی و اجرای این تصویر، حرکت کنند.

فعالیت‌های گیتی نو

آفرینش آینده مطلوب برای سازمان، با بهره گیری از دانش آینده پژوهی و رویکرد سیستمی، و حرکت به سوی پیاده سازی و اجرای این آینده با رویکرد مدیریت چابک

همکاران

نوشته ها