کارگاه ها

در امتداد دوره‌ها، کارگاه‌هایی طراحی شده است که در آن شرکت‌کنندگان به مشارکت در تدوین سناریوهای آینده کسب و کار خود در ایران خواهند پرداخت. دستاورد این کارگاه علاوه بر آشنایی بیشتر با سازوکارهایی که می توانند آینده این صنعت را در ایران تحت تاثیر قرار دهد، ایجاد نگرش در مورد سناریوهای ممکن در زمینه آینده صنایع ایران است و آنها را برای رویارویی با هر کدام از این سناریوها آماده می‌کند.

کارگاه‌های برگزار شده

ثبت درخواست برگزاری کارگاه