کارگاه ها

در امتداد دوره‌ها، کارگاه‌هایی طراحی شده است که در آن شرکت‌کنندگان به مشارکت در تدوین سناریوهای آینده کسب و کار خود در ایران خواهند پرداخت. دستاورد این کارگاه علاوه بر آشنایی بیشتر با سازوکارهایی که می توانند آینده این صنعت را در ایران تحت تاثیر قرار دهد، ایجاد نگرش در مورد سناریوهای ممکن در زمینه آینده صنایع ایران است و آنها را برای رویارویی با هر کدام از این سناریوها آماده می‌کند.

کارگاه‌های برگزار شده

کارگاه کانوین (Cynefin)

چارچوب کانوین یا  Cynefin یک چارچوب مفهومی است که به رهبران و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند طبیعت موقعیت‌هایی که با آن‌ها روبرو هستند را درک کرده

اطلاعات بیشتر ...

کارگاه کیف آینده

اندیشیدن به آینده علاوه بر دانش و اطلاعات درباره روندهای آینده‌پژوهی، نیازمند ورزیدگی ذهنی است. هدف کارگاه کیف آینده ایجاد ورزیدگی در ذهن شرکت کنندگان

اطلاعات بیشتر ...

کارگاه آفرینش آینده

یکی از مهارت‌هایی مورد نیاز برای مدیران امروز «خلق آینده» است. اگر سازمان را مجموعه‌ای از افراد بدانیم برای دستیابی به یک آینده مشترک تلاش

اطلاعات بیشتر ...

کارگاه قلمرو آینده

در این کارگاه شرکت‌کنندگان با مدل ذهنی قلمرو آینده آشنا خواهند. این مدل ذهنی به افراد کمک خواهد کرد تا درک ملموس‌تری از آینده و

اطلاعات بیشتر ...

ثبت درخواست برگزاری کارگاه