آزمایشگاه سواد آینده F.L.L

کسب‌وکارهای شکوفا به‌جای سرمایه‌گذاری بر آنچه که اکنون ارزشمند است باید برای دستیابی به فرصت‌هایی که در پنج یا ده سال آینده پدیدار می‌شوند خود را آماده کنند. ازاین‌رو نیازمند سازوکاری تیزبین برای رصد رخدادهای و روندهای آینده هستند تا به‌جای غافل شدن توسط شگفتی‌سازها خود را برای آنها آماده کنند. سازوکاری که بتواند مدیران کسب‌وکار را به سواد درک رویدادهای پیشرو برای تصمیم‌گیری درست مجهز کند.

ما در گیتی‌نو ساز و کارهایی برای تجهیز کسب و کارها به آزمایشگاه سواد آینده در نظر گرفته ایم. چون باور داریم برای اندیشیدن در مورد آینده، نیاز به فضایی آزمایشگاهی است که به افراد جسارت گذر از چهارچوب‌های اکنون را بدهد تا بتوانند درباره آنچه در اکنون وجود ندارد، ولی می‌تواند وجود داشته باشد، آزمون‌وخطا و خیال‌پردازی کنند.

ثبت درخواست برگزاری رویداد‌ها

    با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید